Wireless Leiden   DeBuggenConnectie UserPreferences
 
Help Search Diffs Info Edit Subscribe Print View
 Wireless Leiden   Home   RecentChanges   TitleIndex   WordIndex   Help 

Om de connectie te debuggen moet je gericht zoeken. Een melding op lijst "het werkt niet" helpt niemand te begrijpen wat er aan de hand is. De beste plaats om een melding te doen is op de gebruikerslijst. Je kunt (moet?) daar eerst kijken of een dergelijke probleem zich al eerder voorgedaan heeft.

klik [WWW]hier om te zoeken op eerder gestelde vragen. Sommige mensen kijken/posten liever op het forum. Dat kan ook, maar daar wordt in de regel trager op gereageerd.

Als het niet werkt controleer dan op de node map of de node bij jou in de buurt online is.

klik [WWW]hier om op de nodemap te kijken.

STAP 1 
 
Controleer of je op een radio verbinding hebt in de configuratietool van je wirelesskaart. 
 
Als je die niet hebt controleer dan: 
 
- kabels 
- polarisatie van je antenne (kantelen) 
- contact met een publieke node iets wat begint met "ap" of "omni", 
 links die beginnen met "il" zijn niet geschikt om verbinding mee te maken. 
 
 b.v. 
 ap-omni.imi.wleiden.net = ok 
 il-zw.imi.wleiden.net = niet ok 
 
Een goed hulpmiddel is netstumbler. (http://www.netstumbler.com/) - een windows 
applicatie welke 'live' laat zien welke signalen/stations er te ontvangen zijn, hoeveel 
storing er is, en hoe sterk de signalen zijn. Dit helpt bij het bijstellen van de antenne. 
Vaak is het handig om met twee personen te zijn, en wat geduld te hebben - het kan 
een paar seconden duren voordat duidelijk is of een nieuwe orientatie beter is dan 
de vorige. Hou ook rekening met het 'nabije veld' van de antenne - een persoon, 
ladder of stoel welke in de buurt (1-2m) van de antenne staat kan de ontvangst 
eigenschappen van de antenne behoorlijk verstoren. 
 
Zie dit plaatje voor een voorbeeld: 
 
http://www.telecomplanet.nl/wifi_netstumbler_signal.gif 
 
Als je geen radio verbinding hebt moet je eerst dit probleem oplossen verder gaan 
heeft geen zin! 
 
Mogelijke oplossingen: 
- Er is te weinig signaal. 
- Een van de dingen die gebeuren is dat een client soms van 
  accesspoint wisselt; dus plots naar een ander station luisterd 
  omdat dit 'even' sterker is. 
  Als een van de latere stappen niet werkt, 
  controleerd dan altijd of je op nog steeds verbonden 
  bent met het goede accesspoint. 
 
Als het niet werkt en je wilt een melding doen vermeld dan: 
- welke accesspoints er te zien zijn. 
- welk accesspoint het sterkste/geschiktste lijkt. 
- de signaalsterkte gemeten met netstumbler, dit bestaat 
  de ruis waarde, idaliter rond -90 en rood in het diagram 
  en de signaal waarde, meestal rond de -60 en groen. 

 
STAP 2 
Zet even een firewall uit als je dit probeert ! 
 
Controleer of je Netwerk settings of 'Automatisch IP address' staan en kijk 
of je inderdaad een IP nummer hebt gekregen: 
 
Open een command prompt (dosshell) en type: 
 
    ipconfig 
 
als dat begint met 172. is het goed ga verder met stap 3. Wireless Leiden 
keert ALLEEN ip address uit die met 172 beginnen. Als het address met 
10 of een ander getal begint dan is er iets mis en ben je misschien met 
een ander station verbonden. Als er iets staat dat begint met 192.168 
_EN_ de netmask is 255.255.0.0 dan is het waarschijnlijk dat je systeem 
helemaal (nog) geen IP address door gekregen heeft. 
 
anders: 
 
- type ipconfig /renew 
- of zet de kaart even softwarematig uit en weer aan 
- of reboot 
 
type ipconfig 
 
Als je geen 172. ipnummer hebt ga terug naar de vorige stap, verder gaan 
heeft geen zin. 
 
Als het niet werkt en je wilt een melding doen vermeld dan: 
- ip-nummer/netmask, 
- ssid, 
- kanaal, 
- signaalsterkte gemeten met netstumbler, zie stap 1 

STAP 3 
 
Na het intypen van ipconfig heb je dus een nummer dat begint met 172. Dat ziet er 
dus zo uit: 
 
C:> ipconfig 
 
    Description . . . . . . . . .: Intel WIFI12987 
    Physical Address. . . . . . : 00-40-05-35-DC-1B 
    DHCP Enabled. . . . . . . . : Yes 
    IP Address. . . . . . . . . : 172.18.16.19 
    Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.255.0 
    Default Gateway . . . . . . : 172.18.16.1 
    DHCP Server . . . . . . . . : 172.16.32.1 
    Primary WINS Server . . . . : 
    Secondary WINS Server . . . : 
    Lease Obtained. . . . . . . : 12 11 03 2:28:19 PM 
    Lease Expires . . . . . . . : 12 11 03 2:28:19 AM 
 
Dus de regel hierboven met 
 
    IP Address. . . . . . . . . : 172.18.16.19 
 
MOET beginnen met 172; ga aders terug naar stap 2. 
 
Bijvoorbeeld 172.18.16.56 bij node marten 
 
Bij deze info lees je ook het ipnummer van default gateway. b.v. 
172.18.16.1 (op de omni van node marten) 
 
Tiep nu: 
 
C:> ping 172.18.16.1 
 
nu worden packetjes verstuurd en als het goed is beantwoord. 
 
als dit goed gaat stap 4 
 
Als het niet werkt en je wilt een melding doen vermeld dan: 
- ip-nummer/netmask 
- ping gegevens van een ping naar de gateway, 
- ssid, 
- kanaal, 
- signaalsterkte gemeten met netstumbler, dit bestaat ruis -90 (rood) en signaal -60 (groen). 

 
STAP 4 
 
Het testen van dns. 
 
Kijk in de configuratie tool van je wirelesskaart welk ssid of essid je hebt. 
Haal daar de naam van de node uit 
 
b.v. 
omni.cnodemarten.wleiden.net dan is de node naam marten 
type  
ping marten 
 
nu worden 4 packetjes verstuurd en als het goed is beantwoord. 
 
 
Als het niet werkt en je wilt een melding doen vermeld dan: 
- ip-nummer/netmask 
- ping gegevens van een ping naar de ipnummer van de gateway, 
- ping gegevens van een ping naar de naam van de gateway 
- ssid, 
- kanaal, 
- signaalsterkte gemeten met netstumbler, dit bestaat ruis -90 (rood) en signaal -60 (groen). 

STAP 5 
 
Je hebt verbinding en dns werkt ! 
nu de routing controleren 
 
ping proxy.wleiden.net 
 
 
nu worden packetjes verstuurd en als het goed is beantwoord, 
als dit niet het geval is probeer dan: 
- ping proxy1.wleiden.net 
- ping proxy2.wleiden.net 
- ping proxy3.wleiden.net 
 
Als het niet werkt en je wilt een melding doen vermeld dan: 
- ip-nummer/netmask 
- ping gegevens van een ping naar de gateway, 
- ping gegevens van een ping naar de naam van de gateway 
- ping gegevens van een ping naar de naam van de proxy 
- traceroute proxy.wleiden.net (unix) of tracert proxy.wleiden.net (windows) 
- ssid, 
- kanaal, 
- signaalsterkte gemeten met netstumbler, dit bestaat ruis -90 (rood) en signaal -60 (groen). 
 
 

STAP 6 
 
stel in je webbrowser een proxyserver in: 
 
proxy.wleiden.net op poort 3128 
of als dit niet werkt: 
probeer achtereenvolgens 
proxy1.wleiden.net op poort 3128 
proxy2.wleiden.net op poort 3128 
proxy3.wleiden.net op poort 3128 
 

screendumps voor windows 2000: [ http://wleiden.webweaving.org:8080/svn/node-config/fotos/debug/win2000/index.html hier ]

Let op dat als je na de verbinding werkend te hebben gekregen zonder firewall de firewall weer aan zet, daar wel een regel bij staat dat het vernieuwen van de DHCP lease mogelijk maakt, anders ben je na twee uur je verbinding kwijt. De regel moet UDP packets van en naar je eigen adres, poort 68, naar je gateway, poort 67, toelaten.


PythonPowered EditText of this page (last modified 11-05-2004 21:30:50)
FindPage by browsing, title search , text search or an index
Or try one of these actions: LikePages, LocalSiteMap, SpellCheck